VOLVO TRUCKS FRANCE

7 rue du Noyer, ZAC du Moulin - BP 14428 Roissy en France, 95700 ROISSY EN FRANCE